Weboldal címe
Weboldal alcíme
Szolgáltatásaink
Fejléc alcím szövege

Legionella kockázatértékelés

A 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet írja elő a munkáltatók számára a Legionella baktérium által okozott fertőzési kockázatok értékelésének kötelező elkészítését. Az értékelést minden 20–50 °C közötti hőmérsékletű vizet tartalmazó berendezésre vagy rendszerre el kell készíteni, amely használata, vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges.

A jogszabály megalkotásának okául az a tény szolgál, hogy az elmúlt években Legionella fertőzés számos esetben szedett halálos áldozatot szerte a világban.

Kinek kell elvégeztetnie a kockázatértékelést?

A kockázatértékelést minden érintettnek kötelező elvégeztetni az alábbi esetekben:

   1.  Kiemelt kockázatú létesítményeknek, többek között:

 • egészségügyi és szociális létesítményeknek
 • fogorvosi szolgáltatóknak
 • kereskedelmi szálláshelyeknek
 • közfürdőknek
 • nedves hűtőtornyot üzemeltetőknek

2. Minden közforgalmú létesítménynek, amennyiben a létesítményben található olyan kockázati közeg, amelyben a Legionella élni, szaporodni és az emberi szervezetbe bejutva megbetegedést tud okozni, ennek megfelelően:

 • a munkahelyen található olyan közeg, amelyben 20-50  °C közötti hőmérsékletű víz van
 • a rendszerben fennáll a pangó vízterek kialakulásának lehetősége,
 • a rendszer rendeltetésszerű használata esetén aeroszol képződik

Ilyenek lehetnek:

 • medence élményelemekkel,
 • párásítást is végző légtechnikai berendezés,
 • hideg-melegvíz ellátás saját rendszerről,
 • meleg víz tartály,
 • szökőkút,
 • kerti locsoló,
 • nagynyomású mosó,
 • párásító,
 • közösségi tusolók, stb.

Ki és hogyan készítse el a Legionella kockázatértékelést?

A rendelet pontosan meghatározza, hogy milyen módon kell elkészíteni a kockázatértékelést, annak milyen kötelező tartalmi elemeket kell tartalmaznia. A rendelet kiegészítéseként az OKI egy módszertani levelet is kiadott, amely tovább pontosítja a teendőket, az eljárás menetét.

Összességében elmondható, hogy multidiszciplináris feladatról van szó: műszaki jellegű vizsgálatok mellett (pl. légtechnikai rendszerek, vízhálózati rendszerek egyes műszaki paramétereinek vizsgálata) munkavédelmi, valamint közegészségtan-járványtani ismeretek szükségesek ahhoz, hogy biztonsággal megbecsülhető legyen a vizsgált kórokozó jelenlétének kockázata. A vizsgálat elvégzéséhez műszeres mérések elvégzésére is szükség van, melyet kalibrált mérőműszerekkel kell elvégezni.

Társaságunk rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá akkreditációval rendelkező együttműködő partnerünk segítségével a szükséges vízvizsgálatok elvégzését és a folyamatos monitoring biztosítását is fel tudjuk vállalni.


Elektromágneses terek kockázatértékelése

Kinek kell elvégeztetnie a kockázatértékelést?

A kockázatértékelést azon munkáltatóknak kell elvégezniük, akik esetében a munkavégzés során a munkavállaló az elektromágneses terek által előidézett közvetlen biofizikai hatásnak és közvetett hatásnak lehet kitéve. Tekintettel arra, hogy szinte minden munkahelyen érik a munkavállalókat elektromágneses terek okozta expozíciók - mivel mindenhol előfordulnak elektromos eszközök -,  a legtöbb mubnkáltatót érintik a vonatkozó előírások. 

Miért szükséges elektromágneses kockázatértékelést készíteni?

A 33/2016 (XI.29.) EMMI rendelet szigorú előírásokat tartalmaz az elektromágneses terek okozta sugárzás munkavállalói egészségvédelme területén. A jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés a megfelelő kockázatértékelés elkészítése, szükség esetén akkreditált mérések elvégzése, és az ebből következő inzézkedések végrehajtása esetén tud a kockázatoknak kitett munkakörnyezet megfelelni.

Ki készítheti el a kockázatértékelést?

A 33/2016 (XI.29.) EMMI rendelet 7.§. alapján az elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelés elkészítése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, melynek megfelelően a kockázatértékelést kizárólag munkaegészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Csapatunk rendelkezik  a megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberekkel, illetve a munkacsoport tagjai részt vesznek a fenti jogszabály 7.§. (3) bekezdése szerinti Országos Közegészségügyi Intézet által szervezett szakirányú továbbképzésen.


Munkavédelmi kockázatértékelések

Kinek kell elvégeztetnie a kockázatértékelést?

Az 1993. évi XCIII. évi Munkavédelmi törvény 54. § (2) bekezdése szerint a szervezett munkavégzés keretében már egy főt foglalkoztató munkáltatónak is munkavédelmi kockázatértékelést kell elkészíttetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

Miért szükséges kockázatértékelést készíteni?

A kockázatértékelés segítséget nyújt abban, hogy

 • azonosításra kerüljenek a munkavégzéssel összefüggő kockázatok, amelyek a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztetik – legyen az munkaeszköz, veszélyes anyag, kórokozó, vagy bármi egyéb tényező,
 • azonosításra kerüljenek a munkavállalókat érő megterhelések, veszélyforrások, amelyek később balesetet, egészségkárosodást eredményezhetnek,
 • fontos és elengedhetetlen alapját képezi a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásnak, illetve a munkaalkamassági vizsgálatoknak,
 • a kockázatértékelés megállapításai alapján elkészíthető a tevékenységre, helyi sajátosságokra szabott
 • munkavédelmi oktatás,
 • egyéni védőeszköz juttatás rendje,
 • kollektív védelmi módok meghatározása,
 • komplex megelőzési stratégia.

Mikor kell kockázatértékelést készíteni?

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Ki készítheti el a kockázatértékelést?

A Munkavédelmi törvény 54. § (8) bekezdése alapján a kockázatértékelés munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, tehát ezek alapján az elkészítésre jogosult:

 • munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
 • foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan] szakképesítéssel rendelkező személy

Mivel a kockázatértékelés elkészítése közös feladat, ezért az értékelésnek a fenti két szakterület közös munkájaként kell létrejönnie.

Miért válasszon bennünket?

Csapatunk munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységre jogosult szakértőkből áll, továbbá nagy gyakorlattal rendelkezünk és vállaljuk speciális részterületek kockázatértékelését is.

 • biológiai kockázatértékelés (egészségügy, kutatás-fejlesztés, élelmiszeripar, veszélyes hulladékok, stb.)
 • kémiai kockázatértékelés (veszélyes anyagok és készítmények, biocid anyagok)
 • egészségügyben használt éles-hegyes eszközök kockázatértékelése (egészségügy)
 • rákkeltő anyagokkal, citosztatikumokkal végzett munka kockázatértékelése
 • ionizáló és nem ionizáló sugárzások kockázatértékelése
 • elektromágneses kockázatértékelés,
 • Legionella kockázatértékelés

Ha olyan szolgáltatót keres, aki kellő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a kockázatértékelések szerteágazó területén, keressen minket bizalommal, és kérjen tőlünk ajánlatot.